Ø TÜRKİYE İKTİSADI; GENEL YAPI - TARİHÎ SÜREÇ
ü
Dünyadaki Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi; Genel Durum, Yapısal Sorunlar ve Bazı Değerlendirmeler
ü
Türkiye'de 1923-1994 Döneminde Kalkınma Stratejileri Çerçevesinde Uygulanan Döviz Kuru Politikaları
ü
Türkiye'de 1980-1994 Döneminde Uygulanan Döviz Kuru Politikaları
ü
Türkiye'de 1995-2000 Dönemi Sosyo-Ekonomik Gelişmeleri
ü
Türkiye'de 1995-2000 Dönemi Genel Ekonomik Gelişmeleri
ü
Türkiye Ekonomisinin Bazı Sorunlarına İlişkin Değerlendirmeler ve Teklifler
ü
Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi
ü
Türkiye Ekonomisinde 1980-2005 Döneminde Yaşanan Yapısal Değişimin Dış Ticaret ve Dış Borç Bağlamında Teorik Bir Değerlendirmesi
ü
Doğu Karadeniz Bölgesinde İhracatçı Firmaların İhracat Teşviklerinden Yararlanma Düzeyi Üzerine Bir Araştırma
ü
Türkiye'de ve Dünyada Boya Sanayiine İktisadî Bakış ve Türkiye Boya Sanayiinde Kriz Tepkisi
ü
Türkiye Ekonomisine İlişkin Bazı Gözlemler ve Değerlendirmeler
ü
Türkiye'de 1970-2005 Döneminde Bütçe Açıkları
ü
Türkiye Ekonomisinin 1946-1953 Döneminde Uluslararası Ekonomiye Farklı Bir Eklemlenme Denemesi
ü
Türkiye ve Dünya Ekonomisine İlişkin Bazı Değerlendirmeler
ü
Türkiye'de 1923-2006 Döneminde İktisadî Krizler ve İstatistikler İtibariyle Sektörel Analizler