Ø İŞLETMELER
ü
1985-2000 Döneminde Türkiye KOBİ’leri
ü
Türkiye’de Dönemler İtibariyle KOBİ’lerin Kurumsal Gelişim Süreci
ü
Çok Ortaklı Şirket Modeli Çerçevesinde Konya Holdingleri
ü
İşletme ve Hukuk; İşletmelerin İş ve Ticaret Hukuku’yla İlişkisi
ü
KOBİ’lerin Tanımlanması ve Konuya İlişkin Alternatif Bir Yaklaşım
ü
KOBİ'lerin Ticarî Sorunları; İç ve Dış Ticarette Karşılaşılan Sorunlar
ü
Türkiye'de KOBİ'lerin Alt Yapı, Beşerî, Hukukî ve Bürokratik Sorunları
ü
Türkiye'de KOBİ'lerin Tanımlanma, Örgütlenme, Finansal ve Teknolojik Sorunları
ü
Türkiye’de KOBİ’lerin Örgütlenmesindeki Eksiklikler ve Konuya İlişkin Birtakım Teklifler
ü
Türkiye'de KOBİ'lerin Finansal Sorunları; İşletme İçinden ve Dışından Kaynaklanan Sorunlar
ü
Türkiye'de KOBİ'lere Sağlanan Teşvikler ve Karşılaşılan Sorunlar
ü
Türkiye'de KOBİ'lerin Alternatif Finansal Araçları ve Modelleri
ü
KOBİ'lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Finansal Sorunları ile İlgili Anket Çalışması
ü
Veriler Işığında Türkiye'deki Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Bazı Sorunları Üzerine İncelemeler