Ø AB - TÜRKİYE
ü
Ortak Tarım Politikası Çerçevesinde AB ve Türkiye Tarımının Karşılaştırmalı Bir Analizi
ü
AB Sürecinde Girişimci KOBİ'ler ve Organizasyonların Rolleri
ü
Avrupa Parasal Birliği Türkiye Açısından Bir Optimum Para Sahası Mıdır?
ü
Avrupa Birliği Malî Yardımları ve AB'nin Türkiye'de Desteklediği Programlar
ü
AB Üyeliği Sürecinde Türkiye İşletmeleri; Sorunlar ve Fırsatlar
ü
Avrupa Birliği Ortak Rekabet Politikası Çerçevesinde Rekabet ve Devlet Yardımları: Türkiye Açısından Değerlendirme ve Mevzuat Uyumu
ü
Avrupa Birliği'nin Kişilerin Serbest Dolaşımı Müktesebatı ve Türkiye'nin Uyumu
ü
AB Bütçe Vergi Reformu ve Türkiye'nin Birlik Bütçesine Etkisi