Ø HİZMETLER
ü
GATS Müzakereleri Sürecinde Hizmet Sektörü Birlikleri Ne ile Niçin Meşgul Olmalıdır?
ü
Gelişmekte Olan Ülkelerin Hizmet Ticaretindeki Yeri ve Türkiye; Hizmet Ticaretinde Türkiye'nin Stratejik Sektörlerine İlişkin Değerlendirmeler
ü
Uluslararası Ticarette Hizmetler ve Türkiye'de Durum
ü
Ülkelerin Hizmet Ticaretindeki Yeri ve Türkiye
ü
Uluslararası Hizmet Ticaretindeki Gelişmeler ve Türkiye'nin Potansiyel Hizmet Endüstrilerine İlişkin Analizler