Ø BANKALAR - FİNANSAL KURUMLAR
ü
Türkiye’de Bankacılık Krizlerinin Önlenmesinde Risk Yönetiminin Yetersizliği ve Stratejik Bir Yaklaşım
ü
Risk Yönetimi ve Banka Krizleri
ü
Faizsiz Bankacılık Modelleri ve Türkiye Uygulamaları
ü
Katılım Bankacılığında Bir Kriz Tecrübesi
ü
Mukayeseli Üstünlükler Çerçevesinde Türkiye'nin Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetlerine İlişkin İncelemeler