Bir Mesele...

  Modern İpek Yolları

Ulaştırma, ticaret faaliyetinin temel unsurlarındandır. Şayet ulaştırma imkânları gelişmişse ticarî faaliyetler de buna paralel olarak artırılabilir. İpek Yolu da tarih boyunca bu fonksiyonu icra etmiş ve uluslararası ticaretin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu kapsamda Tarihî İpek Yolu, önce Asya ve Avrupa daha sonra Afrika kıtaları arasında kara ve deniz yoluyla yoğun ticarî faaliyetlerin icrasına imkân sağlamıştır.

17.yüzyılın sonlarında önemini kaybetmesine rağmen, Tarihî İpek Yolu, bugün farklı formlarıyla canlandırılmaya çalışılmaktadır... >>>

 
Diğerleri...
Bir Kitap...

  Firmalar ve Bankalar İçin Dış Ticaret Yazışmaları

Kitap, beş bölümden oluşmaktadır:
1) İlk bölüm genel dış ticaret bilgilerini içermektedir. Burada Akreditif özel bir önemle ele alınmaktadır... >>>

 
Diğerleri...

Bir Söz...

  Allah (c.c.); iktisat yapanı (tutumlu olanı) zengin eder, saçıp savuranı ise fakirleştirir.

-Hz. Muhammed (S.A.S.)-

 
Diğerleri...

Türkiye İktisadı;
Periyodik Sektörel Değerlendirmeler...


 
Bu kısımda, Türkiye'de dönemler (altı aylık ve yıllık) itibariyle meydana gelen iktisadî gelişmelere ilişkin ayrıntılı sektörel analizler ve değerlendirmeler yapılmaktadır.
 


Duyurular...

 
Hasankeyf ve Dicle Vadisi Bildirgeleri