Bir Mesele...

  CoVid 19 ve Dünyada Sürdürülebilirlik…

Bilindiği üzere Müslümanlar, 11 ayın sonunda Ramazan'da tuttukları oruçla, meselenin ibadet kısmı bir yana, biyolojik olarak vücutlarını da bir bakım sürecinden geçirmektedir aslında. Böylece sonraki yıla dinlenmiş, kendini yenilemiş bir bünye ile başlamış olmaktadırlar. Benzer uygulamalar hemen bütün inançlarda mevcuttur.

İşte CoVid 19'un da makro anlamda dünyaya böyle bir fırsat sunduğu belirtilebilir. Şöyle ki, uzar mı bilinmez ama, 2020 yılı başı itibariyle salgının ağır bir tablo hâlinde seyr edeceği 5-8 ay civarında bir zaman dilimi için dünya biraz nefes almış olacak.

Nitekim, Coronavirüs Salgını'ndan dolayı birtakım olumsuzluklar görülebilecek fakat bu arada şu hususlarda azalmalar/düşüşler/gerilemeler de meydana gelebilecektir: savaşların tansiyonu ve savaş kaynaklı ölümler; nükleer-kimyasal silah kullanımı ve tahribat seviyesi; her türlü kara, hava ve deniz araç hareketliliği ve karbon salınımı; ozon tabakasının delinme hızı; buzulların erimesi; toprakta kimyasal kullanımı; üretimin ve çevreyi kirleten endüstrilerin etkisi vs.

Listeyi bu şekilde uzatmak mümkündür. Yani görünen o ki dünya da "oruç tutmuş" olacak biraz. Gerçi salgın geçtikten en fazla üç hafta sonra tüm yaşananlar unutularak kalınan yerden dünya tahrip edilmeye devam edilecek belki... >>>

 
Diğerleri...
Bir Kitap...

  Dünyanın En Mutlu İnsanı Olabilirsin

İnsanoğlu bu asırda endişeye ve üzüntüye teslim olmuş biçimde, bunlara nasıl karşı koyacağını bilmeksizin yaşamaktadır. Çünkü o bunlara karşı koymada kullanacağı bir silaha sahip değildir. O; bu asırda üzgündür, zira mutluluğun yolunu bilmemekte, mutluluğun manasını ise yanlış anlamaktadır.

İnsanoğluna göre mutluluk;
* zenginliktir. Bu yüzden de ondan mahrum kaldığında mutsuz olur.
* sosyal konumdur, dünyevî makamdır, yüksek mevkidir. Bunu elde edemeyince mutsuzluk içinde yaşar.
* hep kazanmaktır. Bunu elde edemeyince mutsuzluk içinde yaşar vb.

Tüm bunlar mutluluğun birer parçası olabilirler, ancak gerçek mutluluğun kendisi değildirler. >>>

 
Diğerleri...

Bir Söz...

  Akarsu ile taş arasındaki meydan okumada akarsu daima kazanır; dayanıklılığı değil ama kararlılığı sayesinde.

-Buddha-

 
Diğerleri...

Türkiye İktisadı;
Periyodik Sektörel Değerlendirmeler...


 
Bu kısımda, Türkiye'de dönemler (altı aylık ve yıllık) itibariyle meydana gelen iktisadî gelişmelere ilişkin ayrıntılı sektörel analizler ve değerlendirmeler yapılmaktadır.
 


Duyurular...

 
Hasankeyf ve Dicle Vadisi Bildirgeleri