Bir Mesele...

  Ulaştırma ve Doğal Teknolojik İşsizlik…

Genel iktisadî anlayışa göre teknolojik işsizlik, 'teknolojik bir gelişmenin üretimde yol açtığı işsizlik' olarak tanımlanır. Fakat şu ana kadar bu işsizlik, teknoloji kaynaklı meydana gelirken bugünlerde bu süreçte tersine bir değişim gözlemlemekteyiz. Bu kapsamda, bazı sektörlerde işsizliğin bizzat kendisi teknolojik gelişmeye kaynaklık etmektedir. Mesela buna ulaştırma sektöründe şahit olmaktayız.

Nitekim, mesela ulaştırma sektörüyle ilgili olarak farklı ülkelerden işsizlik haberleri duymaktayız. Bu kapsamda, özellikle Avrupa'da ulaştırmada özel bir konumu olan karayolu taşımacılığında şoför ihtiyacının arttığı fakat yeterli sayıda şoförün mevcut olmadığı belirtilmektedir. Bu durumu dünyada önde gelen bir mobilya üreticisi firma da "yetersiz şoför sayısı ürünlerini müşterilere ulaştırmada sorun yaşadıkları" şeklinde açıkça ifade etti. Dünyanın geri kalan bölgelerinden ve firmalarından da benzer açıklamalar gelmektedir.

Durum böyle olunca, zaten bir süredir var olan 'otonom araç üretimi' otomotiv üreticilerinin ana gündem maddelerinden biri hâline geldi. Yani 'şoföre ihtiyaç duymadan kendiliğinden hareket eden, duran, park eden araç' üretimi özellikle karayolu ulaştırmasında bugünlerde özel bir önemle ele alınmaktadır. Böylece; üretilecek otonom kamyonlar, pikaplar vb. herhangi bir sürücüye ihtiyaç duymadan ürün nakliyesinde kolaylıkla kullanılabilecek ve şoför ihtiyacı da giderilmiş olacaktır. >>>

 
Diğerleri...
Bir Kitap...

  Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Modeli; Mardin Artuklu (MAÜ) Örneği

Dünya Bankası'nca yayımlanan 'The Challenge of Establishing World Class Universities (Dünya Çapında Üniversiteler Kurmanın Zorluğu)' adlı raporda, gelişmekte olan ülke üniversitelerinin, yüksek meblağlı bütçe tahsisleriyle dünya çapında üniversite olma hedefi yerine kaynaklarını, bilgilerini ve birikimlerini bulundukları bölgelerin kalkınmasına sarf etmelerinin daha doğru olduğu belirtilmektedir.

Doğrusu, her ülkedeki üniversitelerin dünya çapında birer okul hâline gelmesi zaten beklenemez. Çünkü gerçekten de çok yüksek meblağlı bütçeleri gerektirir böylesi bir hedefe ulaşmak. Dolayısıyla, Raporda da belirtildiği üzere, söz konusu üniversitelerin imkânlarını bölgesel kalkınmaya kanalize etmeleri daha makul görünmektedir.

İşte bu çalışmada bu hususlara değinilmekte ve belirlenen yol haritasının Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) tarafından somutlaştırılmış hâline yer verilmektedir. >>>

 
Diğerleri...

Bir Söz...

  Non scholae, sed vitae discimus.
(Okul için değil, hayat için öğreniriz.)
-Lucius Annaeus Seneca-

 
Diğerleri...

Türkiye İktisadı;
Periyodik Sektörel Değerlendirmeler...


 
Bu kısımda, Türkiye'de dönemler (altı aylık ve yıllık) itibariyle meydana gelen iktisadî gelişmelere ilişkin ayrıntılı sektörel analizler ve değerlendirmeler yapılmaktadır.
 


Duyurular...

 
Hasankeyf ve Dicle Vadisi Bildirgeleri