Bir Kitap (devam)


Dünyanın En Mutlu İnsanı Olabilirsin

İnsanoğlu bu asırda endişeye ve üzüntüye teslim olmuş biçimde, bunlara nasıl karşı koyacağını bilmeksizin yaşamaktadır. Çünkü o bunlara karşı koymada kullanacağı bir silaha sahip değildir. O; bu asırda üzgündür, zira mutluluğun yolunu bilmemekte, mutluluğun manasını ise yanlış anlamaktadır.

İnsanoğluna göre mutluluk;
* zenginliktir. Bu yüzden de ondan mahrum kaldığında mutsuz olur.
* sosyal konumdur, dünyevî makamdır, yüksek mevkidir. Bunu elde edemeyince mutsuzluk içinde yaşar.
* hep kazanmaktır. Bunu elde edemeyince mutsuzluk içinde yaşar vb.

Tüm bunlar mutluluğun birer parçası olabilirler, ancak gerçek mutluluğun kendisi değildirler.

İşte bu kitap, mutluluğun başlıca gerçek kaynaklarını irdelemeye çalışmaktadır.

Medaru'l Vatan Yayınevi İlim Bölümü, Polen Yayınları, İstanbul.