Bir Mesele (devam)


Ulaştırma ve Doğal Teknolojik İşsizlik…

Genel iktisadî anlayışa göre teknolojik işsizlik, 'teknolojik bir gelişmenin üretimde yol açtığı işsizlik' olarak tanımlanır. Fakat şu ana kadar bu işsizlik, teknoloji kaynaklı meydana gelirken bugünlerde bu süreçte tersine bir değişim gözlemlemekteyiz. Bu kapsamda, bazı sektörlerde işsizliğin bizzat kendisi teknolojik gelişmeye kaynaklık etmektedir. Mesela buna ulaştırma sektöründe şahit olmaktayız.

Nitekim, mesela ulaştırma sektörüyle ilgili olarak farklı ülkelerden işsizlik haberleri duymaktayız. Bu kapsamda, özellikle Avrupa'da ulaştırmada özel bir konumu olan karayolu taşımacılığında şoför ihtiyacının arttığı fakat yeterli sayıda şoförün mevcut olmadığı belirtilmektedir. Bu durumu dünyada önde gelen bir mobilya üreticisi firma da "yetersiz şoför sayısı ürünlerini müşterilere ulaştırmada sorun yaşadıkları" şeklinde açıkça ifade etti. Dünyanın geri kalan bölgelerinden ve firmalarından da benzer açıklamalar gelmektedir.

Durum böyle olunca, zaten bir süredir var olan 'otonom araç üretimi' otomotiv üreticilerinin ana gündem maddelerinden biri hâline geldi. Yani 'şoföre ihtiyaç duymadan kendiliğinden hareket eden, duran, park eden araç' üretimi özellikle karayolu ulaştırmasında bugünlerde özel bir önemle ele alınmaktadır. Böylece; üretilecek otonom kamyonlar, pikaplar vb. herhangi bir sürücüye ihtiyaç duymadan ürün nakliyesinde kolaylıkla kullanılabilecek ve şoför ihtiyacı da giderilmiş olacaktır.

Elbette otonom araçlar için elverişli alt ve üst yapı olması gerekmektedir. Bu kapsamda uygun yollar, trafik sistemleri oluşturulmalıdır ki bu meselenin farklı bir boyutudur.

Bugüne kadar teknolojik bir gelişme insanları işlerinden ediyorken, artık işgücü eksikliği dolayısıyla teknolojik gelişme meydana gelmektedir. Aslında olması gereken tam da bu değil midir? Yani normal olanı zaten üretimde ihtiyaç olduğu için teknolojik gelişmenin meydana gelmesi ve insanların hayatlarının kolaylaşması değil midir?

İktisat Teorisi'ne de bu anlamda yeni bir kavram ilave etmek mümkündür. Bu amaçla bu işsizliğe, kendiliğinden oluştuğu için mesela 'doğal teknolojik işsizlik' diyebilir miyiz?