Ø KRİZ
ü
Ülkelerin Kriz Sürecinde IMF'nin Konumu ve Türkiye'de Durum
ü
Kriz ve Ekonomik Unsurlar Üzerindeki Etkisi; Krizden Öğrendiklerimiz ve Öğreneceklerimiz ...
ü
Global Kriz, Türev Kazançlar ve Yeni Finansal Düzen
ü
1923-2012 Döneminde İç-Dış Krizler ve Türkiye Ekonomisine Yansımaları