Ø TEKSTİL VE KONFEKSİON
ü
Tekstil ve Giyim İhracatında Az Gelişmiş Ülkelerin Dezavantajları Nelerdir?
ü
Finansal Yeniliklerin Tekstil Sektörüne Etkileri; Türkiye'de Tekstil Sektörünün Finansman Seçenekleri