Ø İKTİSADÎ UYGULAMALAR
ü
Bilateral'den Multilateral'e Geçiş; Barter
ü
Rating Kurumlarının İşleyişi ve Ülkeler Üzerindeki Etkileri