Ø İKTİSAT TARİHİ
ü
Osmanlı Devleti'nde Dış Borç Girişimleri ve İlk Dış Borç Alımı (1850-1854)
ü
Buhran Yıllarındaki İktisatçı Bir Devlet Adamına İlişkin Portre Denemesi; Sa’id (Sait) Paşa (1840 - 1914)