AKADEM<İ>KTİSAT

 

 

İKTİSAT AKADEMİSİ’NDE YAYINLANACAK BİR ÇALIŞMA İÇİN ŞARTLAR

 

Site’de, İktisat bilimi çerçevesinde hazırlanan her türlü çalışmaya yer verilmektedir. Hazırlanan çalışmalar, Site yayın biçimine uygun hâle getirilerek sanal ortama taşınmaktadır. Çalışmalarda aranan şartlar şu şekildedir:

 

 

I. TEMEL ŞARTLAR:

ü      Site’de, hâlihazırda Türkçe ve İngilizce çalışmalar yayınlanmaktadır.

ü      Çalışma, “akademik” nitelikte olmalıdır.

ü      Bilimsel ahlâk kurallarına uyulmalıdır.

ü      İmlâ kurallarına dikkat edilmelidir.

ü      Başka bir yerde yayınlanmış ise, söz konusu kaynaktan, “çalışmanın Site’de yayını konusunda” izin alınmalıdır.

 

Eğer akademik bir çalışmanın, ilgili şahısların ve/veya kurumların istifadesine sunulması hedefleniyorsa, yukarıda yazılı ön şartlara uyulmuş olması gerekmektedir.

 

Yayın şartlarını haiz çalışmaların e-posta adres(ler)ine [bilgi(at)akademiktisat.net ve/ya mbekinci(at)akademiktisat.net] ilave edilerek (attachment) gönderilmesi gerekmektedir. Çalışmayı hazırlayan kişi(ler) hakkında bilgi [isim(ler), okul/iş, e-posta] de verilmelidir.

 

 

II. DİĞER ŞARTLAR:

·      Çalışmanın ana metninde 11’lik harf büyüklüğünde olmak üzere; açıklama notu, dipnot (sonnot) ve kaynaklar (bibliyografya) bölümlerinde ise 10’luk harf büyüklüğünde olmak üzere “arial” yazı tarzı kullanılmalıdır.

 

·      Çalışma metninden önce, ana başlıktan sonra “İçindekiler” kısmı yer almalıdır.

 

·      Yazılarda metnin başında, tercihen, metnin dili ile ve ikinci dilde (Türkçe-İngilizce veya tersi) yazılmış “kısa” birer özet yer alabilir. Ayrıca bu özetlerin altında “anahtar kelimeler-kavramlar (key words-concepts)” da verilebilir.

 

·      Çalışmada giriş-sonuç kısımları olmalıdır.

 

·      Paragraflar içeriden başlamalı ve her paragraf arasında birer satır boşluk bırakılmalıdır.

 

·      Çalışmanın bölümlendirilmesinde hem “ondalık sistem” hem de “harf-rakam sistemi” kullanılabilir. Ayrıntılar aşağıdaki yer almaktadır:

* Ondalık Sistem:

1. İKTİSAT

1.1. MİKRO İKTİSAT

1.1.1. Tüketici Teorisi

1.1.1.1. Kardinal yaklaşım

1.1.1.2. Ordinal Yaklaşım

1.1.2. Üretici Teorisi

1.2. MAKRO İKTİSAT

1.2.1. Milli Gelir

1.2.2. Enflasyon

 

* Rakam-Harf Sistemi:

Birinci Bölüm: İKTİSAT

I. MİKRO İKTİSAT

A. Tüketici Teorisi

1. Kardinal yaklaşım

2. Ordinal Yaklaşım

B. Üretici Teorisi

II. MAKRO İKTİSAT

A. Milli Gelir

B. Enflasyon

 

(Başlıklar koyu (bold) olmalıdır.)

 

·      Kaynaklara yapılan atıflar, “dipnot (sonnot yöntemi)” şeklinde yapılabileceği gibi, metinde “parantez içinde” de yapılabilir:

* Dipnot (Sonnot) Yöntemi:

Kitap:

Hacer Kalınkara, Eğitim İktisadı, Akademi Yayınları, Trabzon, 1980, s.110.

 

Süreli Yayın:

Münire Sarı, “İktisadî Faktörlerin Verimli Tahsisi; Batman Örneği”, Dicle Araştırmaları Dergisi, Sayı: 33, Eylül 1982, ss. 111-125.

 

Derleme:

Mehmet Behzat Ekinci, “AB Üyeliği Sürecinde Türkiye İşletmeleri: Sorunlar ve Fırsatlar”, AB Yolunda Türkiye: Müzakere Sürecinin Ekonomi Politiği, Editör: Mehmet Dikkaya, Alfa Aktüel Yayıncılık, Bursa, 2006, s. 187-223.

 

Internet Kaynakları:

Ekrem Tuna, “1980-2006 Döneminde Türkiye’de Para ve Maliye Politikalarının Analizi”, http://www.akademiktisat.net, Erişim tarihi: 13.01.2007.

 

* Parantez İçi Yöntemi:

Parantez içindeki ifadeler şu sırayla yer almalıdır:

Yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı: sayfa numarası.

 

Aşağıda bazı örnekler yer almaktadır:

Tek Yazarlı Eser:

.....açıklamaktadır (Kalınkara, 1980:110).

 

Aynı Yazarın Farklı Eserleri:

.....Çiçek (1981a:111-112; 1982b:115) teknolojik gelişmeyi…

 

İki Yazarlı Eser:

.....ifade etmektedirler (Sağlam ve Koç, 1982:116).

 

İkiden Fazla Yazarlı Eser:

.....ortaya koymaktadırlar (Uzun vd., 1983: 117).

 

Aynı Konuda Birden Fazla Eser:

.....dikkat çekmektedirler (Sarı, 1984: 118; Zeki, 1985:120).

 

·      Kaynağa yapılan atıf dışında, yapılacak açıklamalar, “Notlar” başlığı altında, yazının sonunda ayrı bir sayfada verilmelidir.

 

·      Faydalanılan kaynaklar, eğer varsa notlardan sonra “Kaynaklar” veya “Bibliyografya” başlığı altında toplu hâlde verilmelidir. Buna ilişkin biçim kuralları aşağıda yer almaktadır:

Kitap:

Kalınkara, Hacer. (1980), Eğitim İktisadı, Akademi Yayınları, Trabzon, 110 s.

 

Süreli Yayın:

Çiçek, Gülizar. (1982), “İktisadî Faktörlerin Verimli Tahsisi; Batman Örneği”, Dicle Araştırmaları Dergisi, Sayı: 33, Eylül, ss. 111-125.

 

Derleme:

Ekinci, Mehmet Behzat. (2006), “AB Üyeliği Sürecinde Türkiye İşletmeleri: Sorunlar ve Fırsatlar”, AB Yolunda Türkiye: Müzakere Sürecinin Ekonomi Politiği, Editör: Mehmet Dikkaya, Alfa Aktüel Yayıncılık, Bursa, s. 187-223.

 

Internet Kaynakları:

Yusuf Erdem. (2007), “Osmanlı’dan Günümüze Borçlanma Meselesine İlişkin İncelemeler”, http://www.akademiktisat.net, Erişim tarihi: 25 Mayıs.

 

(Yayımlanma tarihleri, isimden sonra parantez içinde verilebileceği gibi; son tarafta sayfa numarasından önce de belirtilebilir.)

 

·      Yazılar “MS Word” dokümanı biçiminde hazırlanmalıdır. Tablolar da yine “MS Word” ortamında düzenlenmelidir.

 

 

 

Sayfa Başı