Ø DIŞ TİCARET
ü
Bir Gelişme Aracı Olarak Ticaret; Gelişmekte Olan Ülkeler Çok Taraflı Ticaret Sisteminden Nasıl Daha Fazla Faydalanabilir?
ü
Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde OSB'ler ve STM'ler Vasıtasıyla Türkiye'nin Komşularıyla Dış Ticaretinde Potansiyel Sektörleri