Ji mijara endambûna malpere re tu sînor tunneye. Qadandina beşa "Aborî" şart nîne. Ji ber ko Aborî zanyarîyeke civakîye, her avayî lekolinkirina wê mimkun dibe.

Endamêmeyên ko gerek bi xebaten xwe gerek ji bi teknîkî destek dane.
(Naven endamen re bi destura wan cih tê dayin):


M. Behzat Ekinci Z.İ., Aborî, Bernameya Pisporî.
mbekinciakademiktisat.net
Selda Yüksekbaş Z.B., Aborî, Bernameya Zanyarî.
seldayuksekbasyahoo.com
Faik Çelik Z.İ, Aborî, Bernameya Pisporî.
cfaikhotmail.com  
Mustafa E. Yılmaz Z.E., Kârandin, Bernameya Zanyarî.
muyilmazisdemir.com.tr 
Kenan Yavuz Z.E., Aborî, Bernameya Zanyarî.
k_yavuzhotmail.com
Deniz Özyakışır Z.A., Aborî, Bernameya Zanyarî.
dozyakisirgmail.com
Ersin Kaplan Z.D.E., Maliye, Bernameya Zanyarî.
ersinkaplan1yahoo.com
Mehmet Azat Z.Y.T., Bernameya Qompitur, Bernameya Pêşzanyarî.
mehmetazatgmail.com