Armanc, pêşxistina ramanen li ser gelşê aborîyê Tirkiye û cihane û xebatkirina bivaştina vane.

Mijara malperê di zanyariya Aborîye de ye û di vê çarçoveyê de ji van armancan re xebaten weşandine dide meşandin:

ü Li hêla malperê de weşandina xebaten zanyariya şexsî,

ü Berhevkirina xebatan zanyarîyê têkildar,

ü Pêşkeşkirin a xebatan zanyarî ji bo elaqadaran.

Malper, hin hal bi Kurdî, Tirkî u İngilizî weşan dike. Armanc, çêkirina wê malperê ciyeki bi gelek ziman û çande. Bi vi avayi malper ji hemu zimanara vekiriye û dema ko were xwestin, bi şertê peydekirina çapkerê rupel, bi hemu zimanra weşan tê kirin.

Malper, tevahî bi rihên "amatorîyê" û di prensîben "behrkirin" çalakî dike.

Pêdiviya me bi zanistî ra heye...