Ø TURİZM
ü
Hatti Yerleşim Bölgesi Sakinlerini Yeniden Yerleştirme ve Kalkındırma Projesi
ü
Türkiye'nin Uluslararası Hizmet Ticaretindeki Yeri ve Mukayeseli Üstünlükler Çerçevesinde Turizm Sektörü