Ø FİNANSAL YÖNETİM
ü
Faaliyet Raporundan Elde Edilen Bilgilerle, Bir Firmanın Oran Analizine Tabî Tutulması