Amaç, Türkiye ve dünya ölçeğinde karşılaşılan iktisadî meselelere yönelik fikirler geliştirmek ve çözümlere ulaşma yönünde çaba sarf etmektir.

Temelde iktisat bilimini kendine konu edinen Site, bu çerçevede şu hedeflere yönelik yayım faaliyetinde bulunmaktadır:

ü Şahsen gerçekleştirilen akademik çalışmaları, “internet” ortamında da yayımlamak,

ü İlgili akademik çalışmaları bir araya getirmek,

ü Söz konusu çalışmaları ilgililerin istifadesine sunmak.

Site halihazırda Türkçe, Kürtçe ve İngilizce yayın yapmaktadır. Amaç, burayı çok dilli-kültürlü bir platform haline getirebilmektir. Bu kapsamda, Site bütün dillere açık olup, talep edildiği takdirde, sayfa editörü temin edilmesi şartıyla herhangi bir dilde yayın yapılabilmektedir.

Site, tamamiyle “amatör bir ruhla” ve “paylaşımcılık” prensibi dahilinde faaliyette bulunmaktadır.

“Bilgi”ye ihtiyacımız var...